Online gastles Naturalis

18 september 2020
De leerlingen van groep 1/2D (de Dino's) hebben een online gastles vanuit Naturalis gehad.
Door middel van een videoverbinding kregen ze een heel leuke rondleiding.
Ze hebben skeletten geobserveerd en in het dinolab gezien hoe dinobotten worden schoongemaakt.
Tijdens de gastlessen was goed te merken dat de leerlingen al veel over de dino's hebben geleerd: ze konden de namen van verschillende dino's benoemen en gericht vragen stellen.

Samenwerkende partijen