Activiteitencommissie (AC)

Een paar ouders hebben de Activiteitenstichting Violenschool opgericht. Deze stichting beheert de vrijwillige ouderbijdrage die ouders/verzorgers betalen voor hun kind(eren). Het bestuur noemt zich de Activiteitencommissie (AC). 

De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten ten behoeve van de kinderen van de Violenschool. Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats. Dit gaat in goed overleg met school. 

Ieder jaar vraagt de Activiteitencommissie aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage per kind.

Van deze bijdrage organiseert de school allerlei extra activiteiten, zoals de sportdag, Sinterklaas, Kerst, Kunstweek, Suikerfeest, laatste schooldag, Pasen, musical (groep 8), korfbaltoernooi, voetbaltoernooi, museumbus (groep 6, 7 en 8), bibliotheekbezoek en een bijdrage per klas voor thema-gerelateerde activiteiten etc.

Wilt u zich graag inzetten binnen het bestuur van de Activiteitencommissie of incidenteel als hulpouder, stuurt u dan een e-mail aan ac@violenschool.nl

Vrijwillige ouderbijdrage
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR) en bedraagt dit schooljaar €45,00 per kind (voor een volledig schooljaar). De financiën worden aan het einde van het boekjaar (welke gelijk loopt met een schooljaar) gecontroleerd door de MR.

We zijn ons bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar zonder uw steun kunnen wij alle genoemde activiteiten niet organiseren!

Mocht u niet in staat zijn de vrijwillige ouderbijdrage volledig te voldoen, willen wij u erop wijzen dat we ook met een lagere bijdrage erg blij zouden zijn. Indien het voor u niet mogelijk is om bij te dragen, verzoeken wij u dit melden bij Juliska Blom, directeur van de Violenschool. In dat geval zorgen wij er namelijk voor dat u geen herinneringsverzoeken meer ontvangt. 

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan contact op met de penningmeester van de AC,  via ac@violenschool.nl.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en wensen uw kind veel plezier op onze school! 

 

Met vriendelijke groet, 

AC Violenschool

Samenwerkende partijen