Welkom bij de Violenschool

Samen leren de toekomst vorm te geven!

De Violenschool is een openbare basisschool in de bloemenbuurt van Hilversum:
voor ieder kind toegankelijk, ongeacht geloofsovertuiging of afkomst.
Wij zijn een interculturele school waar de leerlingen naast Nederlands ook extra Engels leren. Vanaf groep 1 krijgen de leerlingen 30-35% van de tijd in het Engels les.


Over onze school

Bij ons op school mag iedereen zichzelf zijn. Daarnaast hebben kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen er volop de ruimte zichzelf te ontwikkelen.
We reflecteren op ons handelen en leren zo niet alleen de kwaliteiten van onszelf te zien en te waarderen, maar juist ook die van anderen. Op die manier creëren we een omgeving waarin iedereen zich veilig kan voelen en dat biedt een solide basis om tot leren te komen.

Dat leren gebeurt op allerlei vlakken. We leren niet alleen lezen, spellen, rekenen en taal, maar ook allerlei dingen over de wereld om ons heen, op een goede manier met elkaar omgaan, intensief samen bewegen en creatief denken en werken. Al deze dingen samen maken dat kinderen succeservaringen opdoen en zich daardoor veelzijdig kunnen ontwikkelen. 

Wij bieden gestructureerd onderwijs aan, waarbij er aandacht is voor zowel het uitdagen als het persoonlijk ondersteunen in onderwijsbehoeften van ieder individueel kind.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u de sfeer komen proeven? Maak dan een afspraak voor een nadere kennismaking of rondleiding: info@violenschool.nl