Ouderportaal en Parro

Op de Violenschool werken wij met het ouderportaal van ParnasSys en met de Parro-app.

Het ouderportaal ParnasSys

In het administratiesysteem ParnasSys voeren we zowel administratieve gegevens als toetsgegevens in.
 
U kunt als ouder via het ouderportaal van ParnasSys meekijken, in de gegevens die uw eigen kind betreffen. Wanneer u uw kind inschrijft en het 4 jaar geworden is, ontvangt u een inlogcode op uw mailadres.

Parro

Parro is een app voor mobiele telefoon of tablet. Onze leerkrachten gebruiken deze app en we vragen u als ouder deze app te downloaden, zodat we makkelijk met elkaar kunnen communiceren. 

Parro is ook beschikbaar op computer of laptop.

Waarom een app?

Korte lijntjes tussen ouders en leerkrachten zijn voor beide partijen prettig. Parro is een gebruiksvriendelijk en AVG-proof alternatief voor whats-app groepen en het uitwisselen van telefoonnummers.

Parro gebruiken we voor korte mededelingen of vragen. Vanuit de leerkracht kan dat een vraag om ouderhulp zijn, praktische informatie over groepsactiviteiten of een kort verslagje van een leuke activiteit. De leerkracht kan foto's met u delen van een groepsactiviteit, of een mededeling doen over iets belangrijks voor de groep. Ook kan een leerkracht een individuele ouder een berichtje sturen.

Als ouder kunt u via de app ook vragen stellen aan de leerkracht van uw kind en mededelingen doen, zoals bijvoorbeeld uw kind ziekmelden.

Net als op deze website is de jaarkalender op de Parro-app te raadplegen. Daarop staan bijzondere schooldagen en activiteiten, alle studiedagen en de schoolvakanties vermeld.

Een handig onderdeel van Parro is de planner. Leerkrachten nodigen u via de planner uit voor de 10-minutengesprekken en u kunt als ouder dan zelf uw meest geschikte gespreksmoment kiezen.

Samenwerkende partijen