Ons Onderwijs

De basis: een veilige leeromgeving

Alleen in een veilige leeromgeving komt een kind tot leren. Daarom vinden we het belangrijk dat de school voor hen een veilige basis is. Wij gebruiken hiervoor:

De 7 manieren van de Violenschool

En die zijn:

  • Ik houd rekening met een ander.
  • Ik ga netjes om met materialen van mijzelf en anderen.
  • Ik luister naar een ander.
  • Ik help iemand als dat nodig is.
  • Ik loop rustig door de school.
  • Ik houd de omgeving en de school netjes.
  • Ik praat ruzie uit.

Deze schoolbrede afspraken vormen de basis voor alle andere regels in de school.

KiVa school

KiVa is een Finse methode die helpt bij het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 

Met het toepassen van deze methode versterken we de sociale veiligheid op school. Zo pakken we groepsproblemen, zoals pesten, effectief aan.

Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in de onderbouw

In ons onderwijs in de groepen 1/2 gaan we uit van een brede ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten zorgen voor een optimaal lerende omgeving, waar kinderen zelfvertrouwen krijgen, nieuwsgierigheid ontwikkelen naar de wereld om hen heen en emotioneel vrij zijn. Deze drie basiswaarden hebben kinderen nodig om vervolgstappen te maken in hun ontwikkeling. Thematisch onderwijs staat in de onderbouw centraal. Er wordt gewerkt met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Doordat de kinderen betrokken en enthousiast zijn over een thema leren ze over de wereld en worden wereldwijs.

Methodisch onderwijs in midden- en bovenbouw

Vanaf groep 3 wordt voor rekenen en taal gewerkt met methoden die de aangeboden stof een duidelijke structuur geven.

Goed onderwijs begint bij het kijken naar het kind als individu en het stimuleren van de leerling om het maximale uit zichzelf te halen. De leerkracht heeft hierin een belangrijke rol.

Kinderen verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling. We stemmen ons onderwijs af op de verschillende onderwijsbehoeften van ieder kind. Op deze manier zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Talentontwikkeling in muziek, kunst, cultuur en techniek

Natuurlijk bestaat de wereld niet alleen uit rekenen en taal en zien we onze leerlingen graag
veel breder ontwikkeld van school gaan. Daarom bieden we op projectbasis allerlei andere
activiteiten aan, waarin de kinderen zich gaan verdiepen en vervolgens kunnen gaan uitblinken.

Zo komen tijdens de 'Ateliers' diverse vaardigheden, wetenswaardigheden en technieken aan bod;
leerkrachten geven workshops in iets waar ze zelf affiniteit mee of interesse in hebben.
De kinderen maken op deze manier kennis met een grote variëteit aan onderwerpen en ontdekken hun eigen talenten
en interesses.

Creatieve uitspattingen van leerlingen laten we graag zien in exposities, zoals bijvoorbeeld tijdens onze 'Sintkijkavond' en de afsluiting van onze 'Kunstweek'.
In de muzikale projecten leren leerlingen naar muziek luisteren, kunnen ze zingen in een schoolkoor, maken ze kennis met een muziekinstrument of bezoeken ze bijvoorbeeld een repetitie van een orkest.

Schoolgids

Alle informatie is ook uitgebreid terug te vinden in onze schoolgids en bijlage.


Missie en visie
Missie en visie
Samen de toekomst vormgeven

Samenwerkende partijen