Ziekmelden en verlof

Ziekmelden


Is uw kind ziek? Meld dit dan voor 8.15 uur via de parro-app aan de leerkracht. Verlof


Verlof kunt u aanvragen door het  Verlofformulier in te vullen en bij directie af te geven.

Incidentele afspraken voor tandarts, orthodontist etc. gelieve zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Externe hulp onder schooltijd altijd vooraf overleggen met directie.

Samenwerkende partijen