Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Buitenschoolse opvang

 

Het bestuur van Stip heeft voor de buitenschoolse opvang
een convenant afgesloten met BINK.

Onze leerlingen, die door hun ouders zijn ingeschreven en geplaatst bij BINK, gaan naar de naschoolse opvang De Violen of Het Talud.
BSO De Violen zit in ons eigen gebouw. Voor het Talud halen de medewerkers van BINK de kinderen op bij school en brengen ze lopend naar de BSO. 

 Voor meer info:  Website Bink


Mocht uw kind ziek zijn of een afspraak hebben op een dag dat uw kind naar de BSO gaat, wordt van u verwacht dat u zelf de BSO op de hoogte brengt.De Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum

(035) 621 17 03
directie@violenschool.nl