Tweetalig primair onderwijs (TPO)

In 2014 startte de Nederlandse overheid een project met Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). 
Twintig basisscholen deden mee aan dit project van vijf jaar. De Violenschool was er één van.
Het project bleek succesvol en is verlengd tot en met schooljaar 2021-2022 als de pilotgroep de school verlaat. Als de resultaten dan nog steeds positief zijn is de verwachting dat het TPO-onderwijs kan worden voortgezet op dezelfde manier waarop we het nu doen.

Tweetalig onderwijs op onze school

Op dit moment bestaat de tpo-afdeling uit vier groepen 1/2, twee groepen 3, twee groepen 4, een groep 5, een groep 5/6, een groep 6 en een groep 7. Volgend schooljaar zal er ook een tpo groep 8 bestaan en zo is er binnen een 'basisschoolleeftijd' een tweetalige afdeling in onze school ontstaan.

De kinderen in deze groepen krijgen 30 tot 40% van de onderwijstijd in het Engels aangeboden. De focus ligt hierbij op het leren communiceren: een gesprek voeren met een leeftijdsgenoot, een presentatie geven of een Engels boek lezen. 

Waarom tweetalig onderwijs?

Tweetalig onderwijs is voor leerlingen de ultieme voorbereiding op de toekomst. Het past in deze tijd, want opleidingen worden steeds vaker aangeboden in twee talen, jongeren lopen stage in het buitenland en werken over de grenzen wordt steeds gebruikelijker.

De Violenschool is niet de enige school in Hilversum die tweetalig onderwijs aanbiedt. Maar de manier waarop wij tweetalig onderwijs vormgeven, is wel uniek.

Natuurlijk volgen de kinderen het 'gewone' lesprogramma, maar om Engels aan te bieden maken wij - bij de kleuters - gebruik van de methodes translanguaging en sandwichen.
Vanaf groep drie werken wij OSOL (one situation one language), wat betekent dat een specifieke situatie gekoppeld is aan een taal. Een voorbeeld: bij de wereldoriëntatie is Engels de voertaal.

Wat is translanguaging?

'The planned and systematic use of two languages inside the same lesson by specifying and varying languages of input and output' (Lewis, Jones, Baker, 2013).
Ofwel: gepland gebruik van de twee talen binnen dezelfde les.

Translanguaging zorgt voor:

  • integratie van talen binnen verschillende leeromgevingen; 
  • vergroting van kennis;
  • bevordering van cognitieve ontwikkeling;
  • bevordering van het innovatieve leerproces;
  • bevordering van het leren van een tweede taal.

Wat is Sandwichen?

Het koppelen van de Nederlandse taal aan de Engelse taal. Een voorbeeld ter illustratie: eerst leest de leerkracht een Nederlands boek voor, dezelfde week wordt het boek in het Engels voorgelezen en vervolgens nog een keer in het Nederlands.

Kennis over de culturele achtergrond van de Engelse taal is noodzakelijk voor het leren begrijpen van de nieuwe taal. Daarom zijn de lessen internationaal georiënteerd. Een voorwaarde binnen de pilot is wel dat het Nederlands van de leerlingen op niveau blijft, wij volgen namelijk het Nederlandse curriculum. Mede hierom is het noodzakelijk dat in elk geval één van de ouders Nederlands spreekt.

Heeft u meer vragen over tpo, dan kunt u contact opnemen met de tpo-coördinator Helen Helsloot: tpo@violenschool.nl

Our Bilingual Programme ( Tweetalig basisonderwijs) cannot be regarded as a substitute or replacement for international education. We are a Dutch school and follow the Dutch school system. Approximately 70-65% of the teaching time will be in Dutch and the rest in English. We have to follow the Dutch law for primary education and our bilingual program follows the Dutch curriculum guidelines. All CITO tests will be done in Dutch.

We refer you to our International School IPS Hilversum if you’re interested in international education.

Pupils coming from abroad or from an international primary school will not be given priority over pupils from Hilversum. Their applications will be considered if there are still places available. Their Dutch level of speaking and writing will be assessed.

Samenwerkende partijen