Ateliers!

11 november 2020
Ateliers


Op 28 oktober, 4 en 11 november hebben de najaars ateliers plaatsgevonden. In die ateliers zijn activiteiten aangeboden die niet direct tot het vaste leerprogramma behoren maar die wij wel belangrijk genoeg vinden om aan leerlingen mee te geven. Het gaat dan om activiteiten op gebied van cultuur, kunst, muziek, erfgoed, sport en techniek.

De kinderen uit de groepen 4 t/m 8 konden kiezen voor het maken van ledbeestjes, solar-zonnebloemen, stop motion filmpjes of Lego we Do. Bij die laatste workshop leerden kinderen met lego bouwen en programmeren. Er is ook geschaakt en er zijn knuffels gehaakt. Een Dudok fotospeurtocht maken in de buurt, ukelele spelen, theaterlessen volgen of meedoen aan een mountainbike clinic; het behoorde allemaal tot de mogelijkheden. Er zijn EHBO lessen gegeven en taallessen Japans, Spaans en Afrikaans. Ook is er een groep geweest die de molen in Laren heeft bezocht en zich heeft gebogen over verschillende soorten molens in het Gooi en hun functie vroeger en nu. Natuurlijk is er daarna gebakken

met het meegebrachte meel van de molenaar. Ook in de groepen 1 t/m 3 hebben de kinderen niet stilgezeten. Kinderen hebben yogalessen gevolgd, een muziekreis gemaakt of een programma gevolgd over de boerderij vroeger en nu en zelf boter gemaakt.

Bij de ateliers zijn we geholpen door een aantal ouders en gastdocenten van Globe en st. Omgevingseducatie. We zijn natuurlijk ook trots dat we van veel kwaliteiten binnen ons team gebruik kunnen maken!

Samenwerkende partijen