Nederlandstalig primair onderwijs

Sinds 2014 is op de Violenschool gestart met het tweetalig onderwijs, maar naast deze tweetalige afdeling is er ook een Nederlandstalige afdeling. De leerlingen in de Nederlandstalige afdeling volgen hetzelfde programma als de leerlingen van de TPO afdeling. 
Op dit moment heeft de Violenschool nog drie Nederlandstalige groepen, een groep 5, een groep 6/7 en een groep 8. Deze groepen stromen de school uit, waarna er in de hele school tweetalig onderwijs wordt aangeboden.

 

Samenwerkende partijen