Nederlandstalig primair onderwijs

Sinds 2014 is op de Violenschool gestart met het tweetalig onderwijs, maar naast deze tweetalige afdeling is er ook een Nederlandstalige afdeling. Deze afdeling heeft als speerpunt het aanleren van technische vaardigheden.

Techniek met legoleerlijn

Op dit moment bestaat de Nederlandstalige afdeling uit twee groepen 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6, een groep 7 en twee groepen 8.

In de Nederlandstalige groepen 3 t/m 8 werken we voor Wetenschap en Techniek met de materialen van Lego. Hierbij staan het leren begrijpen en toepassen van technische processen centraal. Denk hierbij aan de werking van tandwielen, hefbomen en het programmeren van een robot.

Samenwerkende partijen