Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Tweetalig onderwijs (TPO) 

               

Klik hier om naar de Engelse versie te gaan: Bilingual department

 In 2014 startte de Nederlandse overheid een project met Tweetalig Primair Onderwijs (TPO). In totaal doen twintig basisscholen mee aan dit project van vijf jaar. De Violenschool is één van die scholen.
Het project tweetalig primair onderwijs:

  • wordt ondersteund door het ministerie van onderwijs;
  • wordt uitgevoerd door Nuffic;
  • heeft als doel om kwalitatief hoogwaardig tweetalig onderwijs te ontwikkelen;
  • ontwikkelt een doorlopende leerlijn naar het voortgezet onderwijs.

Sinds het schooljaar 2014-2015 zijn wij bezig met dit tweetalig onderwijs. Op dit moment hebben wij vier groepen 1/2, twee groepen 3, een  groep 4, groep 4/5, groep 5 en groep 6. Zo groeit er binnen een aantal jaar een tweetalige afdeling binnen onze basisschool.

De kinderen in deze groepen krijgen 30 tot 50% van de onderwijstijd in het Engels aangeboden. Dit omvat dus het reguliere lesprogramma.

Waarom tweetalig onderwijs?

Tweetalig onderwijs is voor leerlingen de ultieme voorbereiding op de toekomst. Het past in deze tijd; opleidingen zijn steeds vaker in twee talen, jongeren lopen stage in het buitenland en werken over de grenzen wordt steeds gebruikelijker.

De Violenschool is niet de enige school in Hilversum die tweetalig onderwijs aanbiedt. Maar de manier waarop wij tweetalig onderwijs vormgeven is wel uniek. Natuurlijk volgen de kinderen het “gewone” programma, maar om Engels aan te bieden maken wij – bij de kleuters - gebruik van de methodes translanguaging en sandwichen.

Vanaf groep drie werken wij OSOL (one-situation-one language), wat betekent dat een specifieke situatie is gekoppeld aan een taal. Een voorbeeld: bij gym is de spreektaal Engels.

Wat is translanguaging?

“The planned and systematic use of two languages inside the same lesson by specifying and varying languages of input and output" (Lewis, Jones, Baker, 2013). Ofwel: gepland gebruik van de twee talen binnen dezelfde les.

Translanguaging zorgt voor:

  • integratie van talen binnen verschillende leeromgevingen; -vergroting kennis;
  • bevordering van cognitieve ontwikkeling;
  • bevordering van het innovatieve leerproces;
  • bevordering van het leren van een tweede taal.

Sandwichen is het koppelen van de Nederlandse taal aan de Engelse taal. Een voorbeeld ter illustratie: eerst leest de leerkracht een Nederlands boek voor, dezelfde week wordt het boek in het Engels voorgelezen en nog een keer in het Nederlands.

Kennis over de culturele achtergrond van de Engelse taal is noodzakelijk voor het leren begrijpen van de nieuwe taal. Mede hierom zijn de lessen internationaal georiënteerd. Een voorwaarde binnen de pilot is dat het Nederlands van de leerlingen op niveau blijft, wij volgen namelijk het Nederlandse curriculum. Mede hierom is het noodzakelijk dat in elk geval een van de ouders Nederlands spreekt.

Heeft u meer vragen over tpo, dan kunt u contact opnemen met de tpo-coördinator Annemieke Vreeswijk. (tpo@violenschool.nl)
De Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum

(035) 621 17 03
directie@violenschool.nl