Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ons onderwijs 

     
"Samen leren je toekomst vorm te geven"Een veilige omgeving

We vinden het belangrijk dat de school een veilige basis is. Alleen in een veilige leeromgeving kan een kind tot leren komen. Wij gebruiken hiervoor De 7 manieren van de Violenschool:

De 7 manieren van de Violenschool

 

ik houd rekening met een ander

ik ga netjes om met materialen van mijzelf en anderen

ik luister naar een ander

ik help iemand als dat nodig is

ik loop rustig door de school

ik houd de omgeving en de school netjes

ik praat ruzie uit

Deze schoolbrede afspraken zijn de basis voor alle andere regels in de school.


KiVa

We werken op de Violenschool ook met KiVa, een Finse methode die werkt aan de sociale vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Hierdoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt. Zo worden groepsproblemen, zoals pesten, effectief aangepakt.

 

OGO: OntwikkelingsGericht Onderwijs in de onderbouw                  
In ons onderw
ijs in de groepen 1/2 gaan we uit van een brede ontwikkeling van de kinderen.
De leerkrachten zorgen voor een optimaal lerende omgeving, waar kinderen zelfvertrouwen krijgen, nieuwsgierigheid ontwikkelen naar
de wereld om hen heen en emotioneel vrij zijn. Deze drie basiswaarden 
hebben kinderen nodig om vervolgstappen te maken
 in hun ontwikkeling.
Thematisch onderwijs staat in de onderbouw centraal. Er wordt gewerkt met thema’s die dicht bij de belevingswereld van de kinderen staan. Doordat de kinderen betrokken en enthousiast zijn over een thema leren ze over de wereld en worden wereldwijs.

 

De werkwijze in de midden- en bovenbouw
Vanaf groep 3 wordt voor rekenen en taal gewerkt met methoden die de aangeboden stof een duidelijke structuur geven.
Goed onderwijs begint bij het kijken naar het kind als individu en het stimuleren van de leerling om het maximale uit zichzelf te halen. De leerkracht heeft hierin een belangrijke rol.
 Kinderen verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling. We stemmen ons onderwijs af op de verschillende onderwijsbehoeften van ieder kind. Op deze manier zorgen we ervoor dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.Talentontwikkeling: muziek, kunst, cultuur en techniek
Wij willen dat de kinderen van school gaan als breed ontwikkelde leerlingen. 
Dit betekent dat wij niet alleen aandacht besteden aan goed reken- en taalonderwijs. Juist de projecten en ateliers geven ons onderwijs vorm en stimuleren de kinderen om out-of-the-box te leren en creatief te denken.
Tijdens de Ateliers komen diverse activiteiten en technieken aan bod: leerkrachten geven workshops in een activiteit waar ze zelf een grote interesse in hebben. De kinderen maken op deze manier kennis met een grote variëteit aan onderwerpen en ontdekken zo hun eigen talenten en interesses.
De kunstwerken van leerlingen laten we graag zien in exposities, zoals bijvoorbeeld onze Sintkijkavond, maar ook tijdens de afsluiting van onze Kunstweek. In de muzikale projecten leren leerlingen naar muziek luisteren, maken ze kennis met een muziekinstrument, kunnen ze zingen in een schoolkoor of bezoeken ze bijvoorbeeld een repetitie van een orkest. 
                                                        

     


De Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum

(035) 621 17 03
directie@violenschool.nl