Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De schoolgids

In deze gids vindt u informatie over onze school die voor u als ouders van onze (toekomstige) leerlingen van belang is. Deze informatie heeft betrekking op de doelstellingen en werkwijzen van de school, over het onderwijsaanbod, op de manier waarop extra zorg aan leerlingen wordt geboden, het contact met ouders en over resultaten van ons onderwijs.

Klik HIER om de schoolgids 2020-2021 te openen.

     

De Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum

(035) 621 17 03
directie@violenschool.nl