Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Activiteitencommissie 

Een paar ouders hebben de Activiteitenstichting Violenschool opgericht. Deze stichting
beheert de vrijwillige ouderbijdrage die ouders/verzorgers betalen voor hun kind(eren). 


Het bestuur noemt zich de Activiteitencommissie (AC). 
De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten ten behoeve van de kinderen
van de Violenschool. 
Deze activiteiten vinden zoveel mogelijk onder schooltijd plaats. Dit gaat in goed overleg
met school. 

Ieder jaar vraagt de Activiteitencommissie aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage per kind. Van deze bijdrage organiseert de school allerlei extra activiteiten, zoals de sportdag, Sinterklaas, Kerst, Kunstweek, Techniekweek, Suikerfeest, laatste schooldag, Pasen, musical (groep 8), korfbaltoernooi, voetbaltoernooi, museumbus (groep 6, 7 en 8), bibliotheekbezoek en een bijdrage per klas voor thema-gerelateerde activiteiten etc.
 
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR) en bedraagt dit schooljaar €45,00 per kind (voor een volledig schooljaar). De financiën worden aan het einde van het boekjaar (welke gelijk loopt met een schooljaar) gecontroleerd door de MR.
We zijn ons bewust dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is, maar zonder uw steun kunnen wij alle genoemde activiteiten niet organiseren!

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is de AC, met instemming van de directie van de Violenschool en de MR, een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect ten behoeve van het innen van de vrijwillige ouderbijdrage.
ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van bijdragen (zij gebruiken de term ‘factuur’). Het voordeel is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Voor de AC levert dit een administratieve lastenverlichting op.
Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is géén incassobureau.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? 
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en/of e-mail contact opnemen met alle ouders/verzorgers. De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en/of e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Ook heeft u de keuze om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht.

Persoonsgegevens
Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor aan het begin van elk schooljaar worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als ouder/verzorger.
De verwerking van uw persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als ouder/verzorger kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect  kunt u vinden op https://clubcollect.com/legal/privacy-statement.html

Mocht u niet in staat zijn de vrijwillige ouderbijdrage volledig te voldoen, willen wij u erop wijzen dat we ook met een lagere bijdrage erg blij zouden zijn. Indien het voor u niet mogelijk is om bij te dragen, verzoeken wij u dit melden bij Juliska Blom, directeur van de Violenschool. In dat geval zorgen wij er namelijk voor dat u geen herinneringsverzoeken meer ontvangt. 

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, neemt u dan contact op met de penningmeester van de AC, Fenny Deen, via ac@violenschool.nl.

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u graag naar de website
www.clubcollect.com.


Wilt u zich graag inzetten binnen het bestuur van de Activiteitencommissie of incidenteel als hulpouder, stuurt u dan een e-mail aan ac@violenschool.nl

 Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage en wensen uw kind veel plezier op onze school! 

Met vriendelijke groet, 

AC Violenschool

     


                                                                         

De Violenschool

Violenstraat 3
1214 CJ Hilversum

(035) 621 17 03
directie@violenschool.nl